đặc quyền mua sản phẩm 1.000 đồng

Thể lệ chương trình

Thể lệ chương trình Đặc Quyền Mua Hàng Giá 1000 Đồng tại Nhà thuốc Thục Anh:

1. Đối tượng áp dụng:

– Chỉ áp dụng cho các khách hàng cá nhân

– Không áp dụng cho khách hàng bán buôn hoặc mua số lượng lớn phục vụ cho doanh nghiệp

2. Cách thức tham gia:

– Cứ mỗi 100.000 đồng trên hóa đơn thanh toán (*), khách hàng sẽ được tích 01 tem thưởng.

– Khách hàng khi tích đủ 10 tem sẽ được ưu đãi mua các sản phẩm trong danh sách trên với giá 1.000đ

– Các hóa đơn không là bội số của 100.000 thì số tem sẽ được làm tròn xuống trong tất cả các trường hợp (Ví dụ: Giá trị đơn hàng là 400.000 đồng, khách hàng có áp dụng mã khuyến mãi 40.000 đồng. Giá trị hóa đơn khách hàng cần thanh toán là 380.000 đồng và khách hàng sẽ được tích 02 tem).

(*) Hóa đơn từ 100.000đ không áp dụng cho sản phẩm TPCN của ECO, Traphaco, Á Âu, Nhất Nhất.