Nhà Thuốc Thục Anh Đạt Chuẩn GPP

Giấy chứng nhận nhà thuốc đạt chuẩn GPP của Nhà Thuốc Thục Anh là Giấy chứng nhận đạt chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, Good Pharmacy Practices (GPP).

Giám đốc sở y tế Hà Nội chứng nhận, cơ sở: Nhà thuốc Thục Anh đạt “Thực thành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) 

Người quản lý chuyên môn: DSĐH Đặng Thị Thảo.
Phạm vi kinh doanh : Bán lẻ thuốc ( bao gồm cả thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện; thuốc dạng phối hợp chứa dược chất hướng thần; thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất; thuốc độc; thuốc thuộc danh mục thuốc bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực).