Thông tin chi tiết
Email ngocpham9601@gmail.com
Tên hiển thị Dược sĩ Bích Ngọc
Website https://nhathuocthucanh.com/author/duocsibichngoc
Mô tả Tôi là Dược Sĩ Bích Ngọc – Dược sĩ phụ trách chuyên môn và hiện tại là 1 trong những thành viên cốt cán của đội ngũ chuyên gia tư vấn tại hệ thống nhà thuốc Thục Anh, quản lý website Nhathuocthucanh.com.
  • Tên Khai Sinh: Phạm Bích Ngọc.
  • Sinh ngày: 01/01/1993.
  • Tốt nghiệp Đại học Dược tháng 7/2015.
  • Số điện thoại: 0961682238.
Faceook https://www.facebook.com/profile.php?id=100058004456036
Youtube